สำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่อยู่ : 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 033-136-099 ต่อ 1031